STAV PŘED REKONSTRUKCÍ

NÁVRH NOVÉHO ZASTAVĚNÍ

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

PRŮBĚH STAVBY