STAV PŘED REKONSTRUKCÍ / STATE BEFORE RECONSTRUCTION


NÁVRH NOVÉHO ZASTAVĚNÍ / PROPOSAL

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH / ARCHITECTURAL DESIGN


PRŮBĚH STAVBY / CONSTRUCTION PROCESS